How to Unblock Numbers on iPhone: A Step-by-Step Guide

How to Unblock Numbers on iPhone: A Step-by-Step Guide

Introduction

Have you ever accidentally blocked a phone number on your iPhone and realized later that you actually needed to receive calls or messages from that person? If so, don’t worry, as unblocking a number on your iPhone is a simple and straightforward process. In this step-by-step guide, we will walk you through the process of unblocking numbers on your iPhone, ensuring that you never miss an important call or message again.

Step 1: Accessing the Blocked Contacts List

To unblock a number on your iPhone, you need to first access the Blocked Contacts list. Follow these steps to do so:

 1. Open the “Settings” app on your iPhone.
 2. Scroll down and tap on “Phone.”
 3. Next, select “Blocked Contacts.”

Once you have reached the Blocked Contacts list, you will be able to see all the numbers you have blocked on your iPhone.

Step 2: Finding the Number to Unblock

After opening the Blocked Contacts list, you may have difficulty finding the specific number you want to unblock, especially if you have blocked several numbers. To locate the number you wish to unblock:

 • Scroll through the list and visually find the blocked number.
 • If the list is extensive, you can use the search bar at the top of the screen to type in the name or phone number of the contact you want to unblock.

Once you have found the number, you can proceed to unblock it.

Step 3: Unblocking the Number

Unblocking a number is as simple as tapping on it within the Blocked Contacts list. Here’s how:

 1. In the Blocked Contacts list, locate the number you want to unblock.
 2. Tap on the number to open its details.
 3. In the details page, you will find an option that says “Unblock this Contact.” Tap on it.

Once you have followed these steps, the number will be removed from your Blocked Contacts list, and you will be able to receive calls and messages from that contact again.

Step 4: Verifying the Unblocking

After unblocking a number, it’s essential to ensure that it has been successfully unblocked. To confirm this:

 • Exit the Settings app and open your Phone or Messages app.
 • Attempt to make a call or send a message to the previously blocked contact.
 • If the call or message goes through successfully, it means that the number has been unblocked. You can now communicate freely with that contact.

Congratulations! You have now successfully unblocked a number on your iPhone.

Conclusion

Blocking a number on your iPhone can sometimes lead to unintended consequences. Fortunately, unblocking a number is a simple process that anyone can do. In this step-by-step guide, we have walked you through the process of unblocking numbers on your iPhone, ensuring that you never miss important calls or messages again. Remember to always double-check that the number has been successfully unblocked before assuming communication has resumed. Happy unblocking!


FAQ

Jak odblokować numery na iPhone’u?

Odpowiedź:
Aby odblokować numery na iPhone’u, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
1. Otwórz aplikację “Telefon”.
2. Przejdź do sekcji “Kontakty” na dole ekranu.
3. Wybierz numer, który chcesz odblokować.
4. Przewiń w dół do sekcji “Info” na ekranie kontaktu.
5. Kliknij przycisk “Odblokuj ten numer”.
6. Potwierdź odblokowanie numeru, wybierając odpowiednią opcję.
7. Po zakończeniu tej procedury numer zostanie odblokowany i będzie dostępny do kontaktu.

Czy odblokowanie numeru na iPhone’u spowoduje, że odbędę z nim rozmowę?

Odpowiedź:
Nie, odblokowanie numeru na iPhone’u nie oznacza automatycznego zestawienia rozmowy z tym numerem. Po odblokowaniu numeru będziesz mógł ponownie kontaktować się z tą osobą, ale nadal musisz zadzwonić lub wysłać wiadomość tekstową, aby nawiązać rozmowę.

Czy odblokowanie numeru na iPhone’u przywraca wcześniejsze wiadomości?

Odpowiedź:
Odblokowanie numeru na iPhone’u nie przywróci wcześniejszych wiadomości. Oznacza to po prostu, że będziesz mógł ponownie kontaktować się z tą osobą, ale wiadomości z przeszłości nie zostaną przywrócone.

Jak mogę sprawdzić, czy numer jest zablokowany na iPhone’u?

Odpowiedź:
Aby sprawdzić, czy numer jest zablokowany na iPhone’u, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
1. Otwórz aplikację “Ustawienia”.
2. Przewiń i dotknij opcji “Telefon”.
3. Wybierz “Blokada i odblokowanie”.
4. Jeśli numer jest zablokowany, będziesz go widział na liście numerów zablokowanych.

Czy istnieje możliwość odblokowania wszystkich zablokowanych numerów naraz?

Odpowiedź:
Tak, istnieje możliwość odblokowania wszystkich zablokowanych numerów naraz. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
1. Otwórz aplikację “Ustawienia”.
2. Przewiń i dotknij opcji “Telefon”.
3. Wybierz “Blokada i odblokowanie”.
4. Dotknij przycisku “Edytuj” w prawym górnym rogu ekranu.
5. Wybierz opcję “Odblokuj wszystkie”.
6. Potwierdź odblokowanie wszystkich zablokowanych numerów.

Czy odblokowanie numeru na iPhone’u powoduje, że nie otrzymam już od niego wiadomości tekstowych?

Odpowiedź:
Nie, odblokowanie numeru na iPhone’u nie wpływa na otrzymywanie wiadomości tekstowych od tego numeru. Nadal będziesz otrzymywać wiadomości tekstowe od odblokowanego numeru, jeśli nadawca zdecyduje się na wysłanie ci wiadomości.

Czy mogę odblokować numer na iPhone’u za pomocą Siri?

Odpowiedź:
Nie można odblokować numeru na iPhone’u za pomocą Siri. Odblokowanie numeru wymaga dostępu do aplikacji “Telefon” i ręcznego wykonania kroków opisanych wcześniej.

Czy odblokowanie numeru usunie go z listy zablokowanych numerów?

Odpowiedź:
Tak, odblokowanie numeru spowoduje, że zostanie on usunięty z listy zablokowanych numerów na iPhone’u. Numer nie będzie już blokowany i będzie mógł swobodnie kontaktować się z tobą.

Jak mogę ponownie zablokować numer na iPhone’u?

Odpowiedź:
Aby ponownie zablokować numer na iPhone’u, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
1. Otwórz aplikację “Telefon”.
2. Przejdź do sekcji “Kontakty” na dole ekranu.
3. Wybierz numer, który chcesz zablokować.
4. Przewiń w dół do sekcji “Info” na ekranie kontaktu.
5. Kliknij przycisk “Zablokuj ten numer”.
6. Potwierdź zablokowanie numeru, wybierając odpowiednią opcję.
7. Po tym numer zostanie ponownie zablokowany.

Czy mogę odblokować numer na iPhone’u, jeśli nie mam go w książce telefonicznej?

Odpowiedź:
Tak, możesz odblokować numer na iPhone’u nawet jeśli nie masz go w książce telefonicznej. Aby to zrobić, wystarczy wpisać numer, który chcesz odblokować, w pole wyszukiwania aplikacji “Telefon”. Po znalezieniu numeru możesz przejść do ekranu kontaktu i odblokować go, postępując zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami.