How to Add Outlook Calendar to Google Calendar: A Step-by-Step Guide

How to Add Outlook Calendar to Google Calendar: A Step-by-Step Guide

Introduction

Managing multiple calendars can be a hassle, but luckily, there is a way to integrate your Outlook Calendar with your Google Calendar. By doing so, you can have all your events and appointments in one place, making it easier to stay organized and on top of your schedule. In this step-by-step guide, we will walk you through the process of adding your Outlook Calendar to your Google Calendar.

Step 1: Exporting your Outlook Calendar

1. Open Outlook and navigate to the “File” tab.
2. Select “Open & Export” and then click on “Import/Export”.
3. Choose “Export to a file” and click on “Next”.
4. Select “Microsoft Excel” or “Comma Separated Values” as the file type and click on “Next”.
5. Choose the calendar you want to export and specify the location where you want to save the file. Click on “Finish” to complete the export process.

Step 2: Importing your Outlook Calendar to Google Calendar

1. Open Google Calendar in your web browser.
2. In the left-hand menu, click on the three horizontal lines to expand it.
3. Scroll down and find “Settings” and click on it.
4. In the Settings menu, click on the “Import & export” tab.
5. Locate the “Import” section and click on “Select file from your computer”.
6. Choose the exported calendar file from your computer and click on “Open”.
7. Select the Google Calendar where you want to import the events and click on “Import” to start the process.
8. Wait for Google Calendar to import the events from your Outlook Calendar. This may take a few minutes, depending on the size of your calendar.

Step 3: Syncing your Outlook Calendar with Google Calendar

1. After importing your Outlook calendar, go back to the Google Calendar settings.
2. Scroll down to the “Other calendars” section and locate your imported Outlook Calendar.
3. Click on the three dots next to your Outlook Calendar and select “Settings and sharing” from the dropdown menu.
4. In the “Integrate calendar” section, copy the calendar’s “ID”.
5. Open Outlook in your web browser or desktop app.
6. Navigate to the “Calendar” section and click on “Add calendar”.
7. Choose “From the internet” and paste the copied “ID” into the URL field.
8. Click on “Save” to sync your Outlook Calendar with Google Calendar.

Conclusion

By following these step-by-step instructions, you can easily add your Outlook Calendar to your Google Calendar. This integration allows you to conveniently manage your events and appointments in a single location, making it easier to stay organized and on top of your schedule. Take advantage of this guide to streamline your calendar management and optimize your productivity. Start syncing your Outlook Calendar with Google Calendar today!


FAQ

Jak dodać kalendarz Outlook do kalendarza Google?

Outlook i Google Calendar to popularne narzędzia do zarządzania czasem. Możesz łatwo zsynchronizować swoje konto Outlook z Google Calendar, aby mieć wszystkie informacje w jednym miejscu. Oto krok po kroku jak to zrobić:

Krok 1: Zaloguj się do swojego konta Outlook

Pierwszym krokiem jest zalogowanie się do swojego konta Outlook, używając przeglądarki internetowej.

Krok 2: Otwórz ustawienia kalendarza

Po zalogowaniu, kliknij na ikonę kalendarza w prawym górnym rogu strony. Następnie wybierz “Ustawienia” z menu rozwijanego.

Krok 3: Wybierz opcję eksportu

W ustawieniach kalendarza, znajdź opcję “Eksportuj kalendarz” i kliknij na nią.

Krok 4: Skopiuj adres URL kalendarza

W oknie eksportu kalendarza, skopiuj adres URL wyświetlający się na ekranie. Będziesz potrzebować tego adresu, aby dodać kalendarz do Google Calendar.

Krok 5: Zaloguj się do swojego konta Google

Teraz otwórz nową kartę w przeglądarce i przejdź do Google Calendar. Zaloguj się do swojego konta Google, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Krok 6: Otwórz ustawienia kalendarza w Google Calendar

Po zalogowaniu, kliknij na ikonę ustawień w prawym górnym rogu strony Google Calendar. Następnie wybierz “Ustawienia” z menu rozwijanego.

Krok 7: Wybierz opcję “Dodaj kalendarz”

W ustawieniach kalendarza Google, znajdź opcję “Dodaj kalendarz” i kliknij na nią.

Krok 8: Wybierz opcję “Z innego kalendarza”

W oknie dodawania kalendarza, wybierz opcję “Z innego kalendarza” i kliknij na nią.

Krok 9: Wklej adres URL kalendarza

W nowym oknie, które się pojawi, wklej adres URL kalendarza, który skopiowałeś wcześniej z Outlooka.

Krok 10: Zapisz ustawienia

Po wklejeniu adresu URL kalendarza, kliknij “Zapisz” i pozwól Google Calendar zsynchronizować się z Twoim kalendarzem Outlook.